MaxAI.me

Preus
Afegeix a Chrome de franc

IA d'un clic en qualsevol lloc,
Menys temps,
Millors resultats.

Utilitza IA personalitzada amb un clic per estalviar hores cada dia. Amb el suport de ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 i més.

1M+Usuaris actius
12K+Avaluacions de 5 estrelles
Afegeix a Chrome de franc
Hero video cover

Confien en nosaltres empreses i universitats de tot el món

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Estimen MaxAI

Executius
Màrqueting
Educació
Consultoria
RRHH
Serveis Financers
Béns Immobles
Tècnic
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Comença gratuïtament

Utilitza IA personalitzada d'1 clic en qualsevol lloc per estalviar hores cada dia.Afegeix a Chrome de franc