MaxAI.me

Preus
Català
Inicia sessió

Compara plans

Anualment

Estalvia fins a 38%

Mensualment

Més popular
Estalvia un 38%
MaxAI Elite
Productivitat

$40

$25

per mes
facturat anualment
El millor per a professionals d'elit
Estalvia un 20%
MaxAI Pro
Productivitat

$20

$16

per mes
facturat anualment
El millor per a usuaris avançats
MaxAI Free

Free

El millor per a usuaris ocasionals
Millors models d'IA
Consultes de text ràpides/mes
Sense límits
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Consultes de text avançades/mes
Sense límits
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Consultes d'imatges/mes
Sense límits
DALL·E 3
Models d'IA gratuïts
Funcions d'escriptura
Reescriptor d'IA
Menú contextual
Resposta instantània d'IA
Resposta instantània de Gmail
1:20
Resposta instantània d'Outlook
1:15
Resposta instantània de Facebook
1:19
Resposta instantània de LinkedIn
1:27
Resposta instantània de X/Twitter
1:06
Resposta instantània de YouTube
1:38
Resposta instantània d'Instagram
1:33
Resposta instantània de WhatsApp
Resposta instantània de Discord
Resposta instantània de Telegram