MaxAI.me

Cenas
Pievienot bez maksas Chrome

1-klikšķa AI jebkur,
Mazāk laika,
Labāki rezultāti.

Izmantojiet personalizētu 1-klikšķa AI jebkur, lai ietaupītu stundas katru dienu. Darbojas ar ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 un citiem.

1M+Aktīvie lietotāji
12K+5 zvaigžņu vērtējumi
Pievienot bez maksas Chrome
Hero video cover

Uzticas uzņēmumiem un universitātēm visā pasaulē

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Viņi mīl MaxAI

Vadītāji
Mārketings
Izglītība
Konsultēšana
HR
Finanšu pakalpojumi
Nekustamais īpašums
Tehniskais
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Sāciet bez maksas

Izmantojiet personalizētu 1-klikšķa AI jebkur, lai ietaupītu stundas katru dienu.Pievienot bez maksas Chrome