MaxAI.me

Cene
Slovenščina
Prijava

Primerjaj načrte

Letno

Prihranite do 38%

Mesečno

Najbolj priljubljeno
Prihranite 38%
MaxAI Elite
Produktivnost

$40

$25

na mesec
zaračunano letno
Najboljše za vrhunske strokovnjake
Prihranite 20%
MaxAI Pro
Produktivnost

$20

$16

na mesec
zaračunano letno
Najboljše za napredne uporabnike
MaxAI Free

Free

Najboljše za občasne uporabnike
Najboljši AI modeli
Poizvedbe hitrega besedila/na mesec
Neomejeno
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Napredne poizvedbe besedila/na mesec
Neomejeno
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Poizvedbe slik/na mesec
Neomejeno
DALL·E 3
Brezplačni AI modeli
Funkcije pisanja
AI preoblikovalnik
Kontekstni meni
AI takojšen odgovor
Gmail takojšen odgovor
1:20
Outlook takojšen odgovor
1:15
Facebook takojšen odgovor
1:19
LinkedIn takojšen odgovor
1:27
X/Twitter takojšen odgovor
1:06
YouTube takojšen odgovor
1:38
Instagram takojšen odgovor
1:33
WhatsApp takojšen odgovor
Discord takojšen odgovor
Telegram takojšen odgovor