MaxAI.me

Cene
Dodaj besplatno u Chrome

1-klik AI bilo gde,
Manje vremena,
Bolji rezultati.

Koristite personalizovanu AI sa samo jednim klikom bilo gde da biste uštedeli sate svakog dana. Pokreće ga ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 i još mnogo toga.

1M+Aktivni korisnici
12K+Ocene sa 5 zvezdica
Dodaj besplatno u Chrome
Hero video cover

Poveren od strane poslovnih subjekata i univerziteta širom sveta

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Vole MaxAI

Izvršni
Marketing
Obrazovanje
Konsalting
HR
Finansijske usluge
Nekretnine
Tehnički
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Počnite besplatno

Koristite personalizovanu AI sa samo jednim klikom bilo gde da biste uštedeli sate svakog dana.Dodaj besplatno u Chrome