MaxAI.me

Cene
Српски
Prijavi se

Uporedite planove

Godišnje

Uštedite do 38%

Mesečno

Najpopularnije
Uštedite 38%
MaxAI Elite
Produktivnost

$40

$25

mesec
obračunato godišnje
Najbolje za elitne profesionalce
Uštedite 20%
MaxAI Pro
Produktivnost

$20

$16

mesec
obračunato godišnje
Najbolje za napredne korisnike
MaxAI Free

Free

Najbolje za povremene korisnike
Najbolji AI modeli
Brzi tekstualni upiti/mesec
Neograničeno
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Napredni tekstualni upiti/mesec
Neograničeno
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Upiti za slike/mesec
Neograničeno
DALL·E 3
Besplatni AI modeli
Funkcije pisanja
AI prepravljač
Kontekstni meni
AI trenutni odgovor
Gmail trenutni odgovor
1:20
Outlook trenutni odgovor
1:15
Facebook trenutni odgovor
1:19
LinkedIn trenutni odgovor
1:27
X/Twitter trenutni odgovor
1:06
YouTube trenutni odgovor
1:38
Instagram trenutni odgovor
1:33
WhatsApp trenutni odgovor
Discord trenutni odgovor
Telegram trenutni odgovor