MaxAI.me

Ceny
Přidat do Chrome zdarma

1-kliknutí AI kdekoli,
Méně času,
Lepší výsledky.

Použijte personalizovanou 1-klikovou AI kdekoli a ušetřete hodiny každý den. Poháněno ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 a dalšími.

1M+Aktivní uživatelé
12K+Hodnocení s pěti hvězdičkami
Přidat do Chrome zdarma
Hero video cover

Důvěřují nám podniky a univerzity po celém světě

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Milují MaxAI

Výkonní pracovníci
Marketing
Vzdělání
Poradenství
HR
Finanční služby
Realitní služby
Technické
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Začněte zdarma

Použijte personalizovanou 1-klikovou AI kdekoli a ušetřete hodiny každý den.Přidat do Chrome zdarma