MaxAI.me

Presyo
Idagdag sa Chrome nang libre

1-click AI kahit saan,
Mas kaunting oras,
Mas magandang mga resulta.

Gamitin ang personalisadong 1-click AI kahit saan upang makatipid ng oras araw-araw. Pinapagana ng ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4, at iba pa.

1M+Aktibong mga gumagamit
12K+5-bituin na mga rating
Idagdag sa Chrome nang libre
Hero video cover

Pinagkakatiwalaang mga negosyo at pamantasan sa buong mundo

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Mahal nila ang MaxAI

Mga Eksekutibo
Marketing
Edukasyon
Konsultasyon
HR
Serbisyong Pinansyal
Real Estate
Teknikal
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Magsimula nang libre

Gamitin ang personalisadong 1-click AI kahit saan upang makatipid ng oras araw-araw.Idagdag sa Chrome nang libre