MaxAI.me

Priser
Legg til i Chrome gratis

1-klikk AI hvor som helst,
Mindre tid,
Bedre resultater.

Bruk personlig AI med 1-klikk hvor som helst for å spare timer hver dag. Drevet av ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 og mer.

1M+Aktive brukere
12K+5-stjerners vurderinger
Legg til i Chrome gratis
Hero video cover

Stolt brukt av bedrifter og universiteter over hele verden

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

De elsker MaxAI

Ledere
Markedsføring
Utdanning
Konsulenttjenester
HR
Finansielle tjenester
Eiendom
Teknisk
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Kom i gang gratis

Bruk personlig AI med 1-klikk hvor som helst for å spare timer hver dag.Legg til i Chrome gratis