MaxAI.me

Priser
Norsk
Legg til i Chrome - Det er gratis

Sammenlign planer

Årlig

Spar opptil 38%

Månedlig

Mest populær
Spar 38%
MaxAI Elite
Produktivitet

$40

$25

per måned
fakturert årlig
Best for elite-profesjonelle
Spar 20%
MaxAI Pro
Produktivitet

$20

$16

per måned
fakturert årlig
Best for avanserte brukere
MaxAI Free

Free

Best for sporadiske brukere
Beste AI-modeller
Raske tekstforespørsler/måned
Ubegrenset
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Avanserte tekstforespørsler/måned
Ubegrenset
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Bildeforespørsler/måned
Ubegrenset
DALL·E 3
Gratis AI-modeller
Skrivefunksjoner
AI-omskriver
Kontekstmeny
AI-øyeblikkelig svar
Gmail umiddelbar svar
1:20
Outlook umiddelbar svar
1:15
Facebook umiddelbar svar
1:19
LinkedIn umiddelbar svar
1:27
X/Twitter umiddelbar svar
1:06
YouTube umiddelbar svar
1:38
Instagram umiddelbar svar
1:33
WhatsApp umiddelbar svar
Discord umiddelbar svar
Telegram umiddelbar svar