MaxAI.me

Prissättning
Lägg till i Chrome gratis

1-klicks AI var som helst,
Mindre tid,
Bättre resultat.

Använd personlig AI med 1-klick var som helst för att spara timmar varje dag. Drivs av ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 och mer.

1M+Aktiva användare
12K+5-stjärniga betyg
Lägg till i Chrome gratis
Hero video cover

Förtroende från företag och universitet över hela världen

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

De älskar MaxAI

Chefer
Marknadsföring
Utbildning
Konsultation
HR
Finansiella tjänster
Fastigheter
Teknisk
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Kom igång gratis

Använd personlig AI med 1-klick var som helst för att spara timmar varje dag.Lägg till i Chrome gratis