MaxAI.me

Giá cả
Tiếng Việt
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Trò chuyện với các mô hình AI tốt nhất

Cách nhanh nhất để trò chuyện với các mô hình AI tiên tiến nhất, tất cả trong một nơi.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Trò chuyện với các mô hình AI yêu thích của bạn
GPT-4o, GPT-3.5Claude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Trò chuyện với các mô hình AI yêu thích của bạn
Trò chuyện với AI ở bất kỳ đâuTrải nghiệm trò chuyện AI nhanh nhất từ trước đến nay. Hỏi bất kỳ câu hỏi nào trực tiếp trong thanh bên - không cần chuyển qua lại giữa các tab. Tiếp tục cuộc trò chuyện để hiểu sâu hơn. Tiết kiệm hàng giờ quý báu mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Trò chuyện với AI ở bất kỳ đâu
Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạnBảo vệ quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ chi tiết hoặc dữ liệu trò chuyện của bạn nào. Ngoài ra, bạn có thể tăng cường quyền riêng tư của mình hơn nữa bằng cách sử dụng khóa API OpenAI riêng của bạn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí