MaxAI.me

Giá cả
Tiếng Việt
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Trả lời nhanh hơn với AI

Tăng tốc phản hồi email, mạng xã hội và tin nhắn của bạn lên 10 lần với 1 cú nhấp chuột.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Trả lời tức thì cá nhân hóa bằng AITối ưu hóa giao tiếp của bạn với các câu trả lời cá nhân hóa được cung cấp bởi AI. Tự động soạn nháp câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh, đảm bảo văn bản hoàn hảo mỗi lần.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Trả lời tức thì cá nhân hóa bằng AI
Hoạt động nơi bạn làm việc
Gmail, OutlookLinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, RedditWhatsApp, Discord, Telegram, Messenger, Slack
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Hoạt động nơi bạn làm việc
Tạo trình trả lời 1 cú nhấp chuột của riêng bạnTùy chỉnh menu trả lời tức thì với các gợi ý riêng của bạn để sử dụng liên tục. Dễ dàng truy cập và tái sử dụng, cho chính bạn và nhóm của bạn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tạo trình trả lời 1 cú nhấp chuột của riêng bạn
&
Tận hưởng gói hoàn chỉnh
Soạn nhanhViết lạiTrả lời tức thìCá nhân hóa giọng nói của bạnGiao tiếp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tận hưởng gói hoàn chỉnh

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí