MaxAI.me

Giá cả
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Đọc nhanh hơn với AI

Làm cho thông tin phức tạp dễ hiểu, giống như một chuyên gia.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Hero video cover
Đọc nhiều hơn, nhanh hơn
Tóm tắt văn bản ở bất kỳ đâuDịch giữa các ngôn ngữGiải thích từ, thuật ngữ hoặc đoạn văn bảnTìm các mục hành động trong văn bản dài
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Đọc nhiều hơn, nhanh hơn
Đọc thông minh ở bất kỳ đâu chỉ với 1 cú nhấp chuộtLàm việc với trợ lý đọc AI ngay nơi bạn cần. MaxAI hoạt động trên tất cả các ứng dụng web và trang web bạn sử dụng. Không sao chép, không dán, không chuyển đổi ngữ cảnh.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Đọc thông minh ở bất kỳ đâu chỉ với 1 cú nhấp chuột
Được hỗ trợ bởi các mô hình AI tốt nhất
GPT-4o, GPT-3.5Claude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Được hỗ trợ bởi các mô hình AI tốt nhất
Tạo trợ lý 1 cú nhấp của riêng bạnTùy chỉnh menu ngữ cảnh với những lời nhắc riêng của bạn để sử dụng liên tục. Dễ dàng truy cập và tái sử dụng, cho chính bạn và nhóm của bạn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tạo trợ lý 1 cú nhấp của riêng bạn

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí