MaxAI.me

Giá cả
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Hoàn thiện viết ở bất kỳ đâu với AI

Làm việc với một đối tác viết AI giúp bạn tìm ra những từ bạn cần - để viết email khó khăn, để truyền đạt ý kiến của bạn, để làm việc của bạn tiếp tục diễn ra.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Hero video cover
Viết tốt hơn, đạt được kết quả tốt hơn
Cải thiện viếtSửa chính tả và ngữ phápLàm ngắn/giãnThay đổi giọng điệu & cách viếtĐơn giản hóa ngôn ngữDiễn đạt lạiDịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Viết tốt hơn, đạt được kết quả tốt hơn
Viết lại ở bất kỳ đâu chỉ với 1 cú nhấp chuộtTìm từ phù hợp, ngay tại nơi bạn cần. MaxAI hoạt động trên tất cả các ứng dụng web và trang web bạn sử dụng. Không sao chép, không dán, không chuyển đổi ngữ cảnh.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Viết lại ở bất kỳ đâu chỉ với 1 cú nhấp chuột
Viết với các mô hình AI tốt nhất
GPT-4o, GPT-3.5Claude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Viết với các mô hình AI tốt nhất
Tạo trình viết lại 1 cú nhấp chuột của riêng bạnTùy chỉnh menu ngữ cảnh với các gợi ý riêng của bạn để sử dụng liên tục. Dễ dàng truy cập và tái sử dụng, cho chính bạn và nhóm của bạn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tạo trình viết lại 1 cú nhấp chuột của riêng bạn

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí