MaxAI.me

Giá cả
Tiếng Việt
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Tìm kiếm và khám phá với AI

Công cụ trả lời trò chuyện mà bạn có thể truy cập vào web.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Hỏi bất kỳ điều gì nhanh chóngHỏi bất kỳ câu hỏi nào trực tiếp trong thanh bên - không cần nhảy qua các tab. Cắt giảm tất cả tiếng ồn và đến ngay với các câu trả lời đáng tin cậy, cập nhật. Hỏi câu hỏi phụ để hiểu sâu hơn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Hỏi bất kỳ điều gì nhanh chóng
Nhận câu trả lời đáng tin cậyNhận câu trả lời tức thì với truy cập web, kiến thức và trích dẫn thời gian thực.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Nhận câu trả lời đáng tin cậy
Tìm kiếm với AIHiển thị câu trả lời AI kế bên kết quả tìm kiếm của Google.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tìm kiếm với AI
Được hỗ trợ bởi các mô hình AI tốt nhất
GPT-4o, GPT-3.5Claude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Được hỗ trợ bởi các mô hình AI tốt nhất

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí