MaxAI.me

Thêm vào Chrome - Miễn phí

Tóm tắt và hỏi bất kỳ trang web nào với AI

Tiết kiệm 90% thời gian đọc và xem của bạn bằng cách nhận tóm tắt và câu trả lời tức thì.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Hero video cover
Hoạt động nơi bạn làm việc
Bất kỳ trang web nàoPDFVideo YouTubeEmailBài viết blog
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Hoạt động nơi bạn làm việc
Hỏi AI bất cứ điều gìNgoài việc nhận tóm tắt, bạn cũng có thể hỏi AI các câu hỏi liên quan đến bất kỳ trang web nào để nhận câu trả lời tức thì.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Hỏi AI bất cứ điều gì
Tạo trình tóm tắt 1 cú nhấp chuột của riêng bạnTùy chỉnh tóm tắt AI với các gợi ý riêng của bạn để trích xuất thông tin quan trọng từ bất kỳ trang web nào và nhận thông tin chính xác mà bạn cần trong vài giây.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Tạo trình tóm tắt 1 cú nhấp chuột của riêng bạn

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí