MaxAI.me

Giá cả
Thêm vào Chrome - Miễn phí

Phân tích bất kỳ hình ảnh nào với AI vision

Hiểu và phân tích bất kỳ hình ảnh nào với các mô hình AI vision tiên tiến nhất.

1M+Người dùng hoạt động
13K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Trò chuyện với bất kỳ hình ảnh nàoHỏi câu hỏi, nhận phân tích và tìm thông tin về bất kỳ hình ảnh nào trong thanh bên - không cần chuyển đổi giữa các tab. Tiếp tục cuộc trò chuyện để hiểu sâu hơn.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Trò chuyện với bất kỳ hình ảnh nào
Chụp màn hình AICách nhanh nhất để phân tích hình ảnh với công nghệ AI. Chỉ cần chụp màn hình và đặt câu hỏi ngay lập tức. Nghiên cứu thông minh hơn trong khi tiết kiệm thời gian quý báu hàng ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Chụp màn hình AI
Hoạt động nơi bạn làm việcPhân tích bất kỳ hình ảnh nào, ngay tại nơi bạn cần. MaxAI hoạt động trên tất cả các ứng dụng web và trang web bạn sử dụng. Không sao chép, không dán, không chuyển đổi ngữ cảnh.Thêm vào Chrome - Miễn phí
Hoạt động nơi bạn làm việc
Được cung cấp bởi các mô hình AI tốt nhất với khả năng nhìn thấy
GPT-4oClaude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Thêm vào Chrome - Miễn phí
Được cung cấp bởi các mô hình AI tốt nhất với khả năng nhìn thấy

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome - Miễn phí