MaxAI.me

Presyo
Filipino
Idagdag sa Chrome — Libre ito

Surin ang anumang imahe gamit ang AI vision

Maunawaan at suriin ang anumang imahe gamit ang pinakamahusay na advanced na AI vision models.

1M+Aktibong mga gumagamit
13K+5-bituin na mga rating
Idagdag sa Chrome — Libre ito
Powered by
GPT-4o
Claude 3
Gemini 1.5
Makipag-chat gamit ang anumang imaheMagtanong, kumuha ng pagsusuri, at hanapin ang impormasyon tungkol sa anumang imahe sa sidebar - walang kailangang lumipat-lipat ng mga tab. Patuloy na mag-usap para sa mas malalim na pag-unawa.Idagdag sa Chrome — Libre Ito
Makipag-chat gamit ang anumang imahe
AI screenshotAng pinakamabilis na paraan upang suriin ang mga imahe gamit ang AI vision. Kuhanin lamang ang isang screenshot at itanong agad ang anumang mga tanong. Mas matalino ang iyong pananaliksik habang binabalik ang mahahalagang oras araw-araw.Idagdag sa Chrome — Libre Ito
AI screenshot
Gumagana kung saan ka nagtatrabahoSurin ang anumang imahe, mismong sa lugar na kailangan mo ito. Gumagana ang MaxAI sa lahat ng web apps at sites na ginagamit mo. Walang pagkopya, walang pagpindot, walang paglipat ng konteksto.Idagdag sa Chrome — Libre Ito
Gumagana kung saan ka nagtatrabaho
Pinapagana ng pinakamahusay na AI models na may vision
GPT-4oClaude-3-opus/sonnet/haikuGemini-1.5-pro, Gemini-pro
Idagdag sa Chrome — Libre Ito
Pinapagana ng pinakamahusay na AI models na may vision

Pinagkakatiwalaang mga negosyo at pamantasan sa buong mundo

Airbnb
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Mahal nila ang MaxAI

Mga Eksekutibo
Marketing
Edukasyon
Konsultasyon
HR
Serbisyong Pinansyal
Real Estate
Teknikal
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Magsimula nang libre

Gamitin ang personalisadong 1-click AI kahit saan upang makatipid ng oras araw-araw.Idagdag sa Chrome — Libre ito